Témakörök

> Demográfia
> Egészségügyi rendszerek jellemzői
> Egészségügyi kiadások
> Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus
> Forrásallokáció
> Népegészségügy
> Alapellátás, járóbeteg-szakellátás
> Fekvőbeteg ellátás
> Rehabilitáció és hosszú távú ellátás
> Mentés
> Gyógyszerek
> Egészségügyi dolgozók
> Minőségügy
> e-egészségügy
> Egészségügyi reformok
> Egészségpolitika
> Egészségügyi statisztika
> EU egészségügy
> Ország-információk
> Események
> Hasznos linkek
> Eu tagországok linkgyűjteménye
> Egészségügyi Világszervezet (WHO)
> OECD
> E-mail
> Szerkesztők, kapcsolat


>

Vissza a főoldalra
> HOL hírlevél
> GYEMSZI IRF Honlap
> Dr.Info

Keresés


Az internet használata és empowerment az egészségügyben


A személyes lehetőségek kiterjesztése (personal empowerment), vagyis a személyes részvétel és felelősség hangsúlyozása az egészségpolitika stratégiai kérdésévé vált. Az empowerment (felelősségvállalás, képessé tétel) az egészségügyi kampányokban a megelőzés és az egészségfejlesztés egyik célját képezi szerte a világon. Az empowerment fogalma azonban nem egyértelmű, és a kutatások azt mutatják, hogy legalább három szemléletet ölel fel az egészségügy terén: a szakértői tanács betartása (szakértői perspektíva), egyéni választás (fogyasztói perspektíva), társadalmi befogadás és támogatás (közösségi perspektíva).

Az internet egyre szélesebb körű használata lehetővé teszi ezen empowerment lehetőségek megvalósítását, tekintettel a nagy mennyiségű egészséggel kapcsolatos információk és szolgáltatások jelenlétére a világhálón. Az egészségügyi információ keresésének egyszerű cselekvése igen eltérő indítékokkal történhet és számos felhasználási alternatívákat eredményezhet. Az egyének és a betegek többek közt a következőkre alkalmazhatják az internetet: egy betegség jobb megértése, az ortodox orvoslástól eltérő alternatív nézőpontok megismerése, megoldás keresése egy egészségügyi problémára, betegség megelőzése egészséges életmódra vezető tanácsadással, egészségügyi gondokkal küzdő barát vagy családtag segítése, támogatási csoportokhoz való kapcsolódás, tapasztalatcsere és segítség online fórumokon. Az empowerment három szemlélete a következőképpen jellemezhető:

Szakértői perspektíva
Az empowerment szakértői formája a legelterjedtebb az internet felhasználók között, vagyis sokan a főáramlatot képviselő orvostudomány szemléletmódját részesítik előnyben. Ezek a felhasználók nem kérdőjelezik meg az orvostudomány tekintélyét, hanem nagyobb szakmai tudásra akarnak szert tenni. Mindez azonban megváltoztathatja az egyén viszonyát orvosával. Az internet segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a betegek alaposabban és személyesebben megismerhessenek egészségügyi kérdéseket. Amikor a betegek olyan információhoz jutnak az interneten keresztül, ami teljesebb és komplexebb, mint amiben a rövid rendelői konzultáció folyamán részesültek, a szakemberek új kihívásokkal szembesülnek. Olyan helyzettel találhatják szemben magukat, hogy pl. specifikusabb kérdésekre kell válaszolniuk, félreértéseket kell tisztázniuk, meggyőzni a beteget egy eltérő nézőpont fontosságáról, megváltoztatni a beteg elvárásait, vagy erőteljesebben érvényesíteni tekintélyüket. Egy nemrégiben végzett torontói tanulmány szerint a háziorvosok úgy vélik, az interneten talált információk gyakran félrevezető tájékoztatást nyújtanak a betegek számára, amely zavarodottságot és szorongást szül, vagy káros öndiagnózishoz vagy önkezeléshez vezet. Az orvosok szerint ezek a befolyások új - és nem szívesen látott - magyarázó szereppel bővítik klinikai feladataikat.

Fogyasztói perspektíva
A fogyasztói logika is határozott jelenlétet mutat az interneten a szakmai logika erős befolyása ellenére. Ez nem magyarázható a szigorú piacalapú konszumerizmus jelentkezésével, vagyis azzal a hajlandósággal, hogy az egyének döntéseket hozzanak a kapcsolódó gazdasági költségek alapján. Ez inkább azzal hozható összefüggésbe, hogy az internet növekvő használata azt bizonyítja, hogy az emberek proaktív szerepet vállalnak az egészségügyi döntésekben. Más tanulmányok arra is utalnak, hogy a lakosság az internetet más szemléletmódok megismerésére is alkalmazza a személyes egészség terén. Ez a tendencia a hivatalos orvoslás elfogadott megközelítésének megkérdőjelezésével hozható összefüggésbe. Ezek az egyének nem szükségszerűen foglalnak állást a főáramlat elfogadása vagy elvetése irányában – szemléletük a körülményeknek megfelelően és egészségi állapotuk függvényében változik. A laikus lakosság és az orvosi szakma viszonyát vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy állandó feszültség van jelen a betegnek a konszumerizmus szellemében felmerülő választási vágya és azon vágya között, hogy bizalmat és reményt fektessen az egészségügyi szakemberekbe. A személyes választás fogalmát nehezen lehet összeegyeztetni a biomedikális tudományban uralkodó szakmai értékekkel, mind az evidence-based medicine, mind az orvos erkölcsi felelőssége tekintetében.

Közösségi perspektíva
Az empowerment közösségi formája egy kölcsönös segítségen alapuló befogadási folyamatot közvetít. Bizonyos feltételek között az online fórumokon való részvétel értékes módon hozzájárulhat a személyes lehetőségek kiterjesztéséhez. Az online támogatócsoportok elősegítik a betegségről való jobb tájékozódást, a vele való együttélést módjainak megtalálását, a nagyobb fokú kontroll érzését, és a gátlások csökkenését a szemtől-szembeni kommunikációhoz képest. Az internet felhasználók ebben a médiumban a társadalmi támogatás további forrását látják és egy olyan eszközt, amellyel képesek a hasonló helyzetben levőket segíteni. Az online csoportokban való részvétel azonban nem jelenti a résztvevők fő empowerment forrását. A kompetencia és kontroll érzése korlátozottabb szerepet játszik a közösségi logikában. Kihívást jelent pl. egy csoportban elérni egy elismert pozíciót, vagy a felhasználók véleménycseréje egy fórumon rögzítheti a normák és értékek biomedikális modelljét. Az információkhoz és az online támogatáshoz való szélesebb hozzáférés ellenséges és irritált reakciókat is eredményezhet az orvosi rendelésen.

A személyes lehetőségek kiterjesztése fontos kérdéseket vet fel az egészségpolitika számára. Az egészségügyi információk pluralitása és az egészségügyi információk új készítőinek megjelenése szerkezeti változásokat idézett elő az egészségügyi ismeretek terjesztésében és felhasználásában. Ezen szerkezeti változások központi vektorát egyértelműen az internet képezi. Fontos kérdés a beteg és az egészségügyi ellátó közötti szerepek és felelősségek egyensúlya. Az internet alkalmazása egészségügyi információk keresésére a kompetencia küszöb kérdését veti fel, ami szükséges egy egyén számára, hogy megfelelő döntést hozzon egészsége érdekében és annak megfelelően cselekedjen. Az egészségpolitikai döntéshozók befolyást gyakorolhatnak azzal, hogy támogatják az internet használatát, mint az empowerment forrását az egészségügyben a következő stratégiákkal:

- kritikus szemlélet elősegítése az egészségügyi információk különböző forrásaival szemben
- az interneten elérhető minőségi információk előmozdítása az egészségügyi ismeretek holisztikus képével szemben
- a digitális szakadék áthidalása (a technológia elérhetősége mellett a tudás, a jártasságok és a szociális hálózatok elérhetősége) (SZL)

Forrás:
Marc Lemirea et al.: Internet use and the logics of personal empowerment in health
Health Policy, Volume 88, Issue 1, October 2008


2008-10-03 11:59:22


Vissza