GYEMSZI-IRF volt ESKI főoldal
GYENGÉNLÁTÓKNAK Gyengénlátó verzió Alapértelmezett színséma
English
Oldaltérkép

GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság - GYEMSZI IRF

Informatikai Főosztály

A GYEMSZI IRF Informatikai Főosztálya elődje az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Informatikai és Tájékoztatási Irodája, így egyrészt az ESKI informatikai feladatait vette át, másrészt a létrejött új szervezet, a GYEMSZI informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatait látja el. Az Informatikai Főosztály munkatársai informatikai, egészségügyi és a kettő szakterület interdiszciplináris területén dolgoznak. Projektvezetői, koordinátori, szakértői feladatokkal a főosztály részt vesz a jelentősebb magyar és egyes Európai Uniós informatikai-egészségügyi és egészségügyi ágazati projektekben, komplexebb ágazati tervezési feladatok megvalósításában, támogatásában. 2006. óta biztosítjuk az egészségügyi ágazatban felhalmozódott hatalmas adatvagyon többcélú, szabad, térítésmentes felhasználását a saját erőből létrehozott Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (IMEA) és a Tételes Egészségügyi Adattár (TEA) segítségével. Üzemeltetjük és fejlesztjük a lakosság és egészségügyi szakdolgozók kiszolgálását biztosító Dr. Info portált. Támogatjuk az egészségügyi ágazati informatikai fejlesztéseket és biztosítjuk a GYEMSZI informatikai rendszereinek folyamatos elérhetőségét, használhatóságát, biztonságát.

Célok és feladatok
 • Egészségügyi ágazati informatikai tevékenységek koordinálása.
 • Ágazati informatikai stratégia meghatározása és karbantartása.
 • Egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatok ellátása.
 • Az ágazat informatikai területét érintő adatelemzési, értékelési és kutatási feladatok ellátása, ezek informatikai támogatása.
 • Egyes statisztikai adatok jogszabály szerinti gyűjtése, elemzése:
  • ágazati bér és létszám adatok;
  • ágazati beruházási statisztika (települési és megyei önkormányzatok egészségügyi intézményeinek beruházási adatai);
  • ágazati árinformációs adatok (az ágazati infláció számításához);
  • egészségügyi ellátásban közreműködő szerződéses ellátók adatai.
 • Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adattárolás, adatátadás, többcélú, belföldi és nemzetközi adatszolgáltatás az ágazati statisztikai adatgyűjtést leíró jogszabályoknak megfelelően:
  • egészségügyi ellátások fekvőbeteg-ellátási, járóbeteg-ellátási adatai;
  • művese-kezelési adatok;
  • CT és MRI vizsgálatok adatai;
  • gyógyszer fogyasztási adatok.
 • Egészségügyi informatikai szakterületen belül kutatási tevékenység folytatása, más egészségügyi területek kutatási tevékenységének informatikai támogatása.
 • Információpolitikai ágazati feladatok ellátása.
 • Az Informatikai Főosztály feladatainak ellátásához szükséges informatikai infrastruktúra üzemeltetése, infrastruktúra-fejlesztés, alkalmazás- és adatbázis-fejlesztési feladatok ellátása.
 • A GYEMSZI teljes informatikai infrastruktúra üzemeltetése, az informatikai infrastruktúra fejlesztési irányának meghatározása, fejlesztése, integrációja, egységesítése.
 • A GYEMSZI alkalmazás- és adatbázis-fejlesztési feladatainak koordinációja.
 • A GYEMSZI informatikai szolgáltatóinak és alkalmazott szakértőinek felügyelete, szakmai irányítása.
 • A szervezetet érintő közigazgatási feladatok informatikai támogatása.
Kiemelt tevékenységeink
< Vissza
Ágazati egészségügyi-informatikai ajánlásgyűjtemény kidolgozása

Az ágazati informatikai tevékenységek összehangolására, az egészségügyi ágazaton belüli informatikai irányelvek meghatározására és az induló Európai Uniós projektek előkészítésére létrehozott ágazati szakmai munkacsoportok munkáját az Informatikai Főosztály koordinálja.

Az adatkommunikációs és adatbiztonsági ajánlásgyűjteményben az intézményen belüli és intézményközi adatkommunikáció standardjait, az ágazati jelentési rendszer adattartalmát és azonosítóit, valamint a vonatkozó információbiztonsági elvárásokat határozzuk meg. A rendszerkövetelmények ajánlásgyűjtemény munkacsoport az informatikai szolgáltatásokra vonatkozóan kötelező és egységes szolgáltatási szinteket határozza meg.

Ezek az elvárások kötelező elemeivé válnak az ágazati informatikai fejlesztési projekteknek, elősegítik az adatjelentések és kórházi alapdokumentációk tartalmi egységesítését, az informatikai beruházások költségeinek és a szállítóktól való függőség csökkentését. A szolgáltatásszintek meghatározásával lehetőség nyílik az egységes ágazati szoftver- és rendszer-akkreditációra, az informatikai területeken egységes és minőségi rendszerek megvalósítására.

Külön munkacsoport foglalkozik az e-recept megoldás környezetének feltérképezésével, funkcionális és technikai követelményeinek meghatározásával illetve a kidolgozott szakmai elvárásoknak, meghatározásoknak, standardoknak megfelelő jogalkotási munkák előkészítésével.


 
Nemzetközi projektjeink

Az EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems, ICT Policy Support Programme által támogatott, 2009.02. - 2012.01.) projekt fő célkitűzése az egészségügyi közösség megfelelő felkészítése az e-Health termékek, specifikusabban az e-Kórlap rendszerek szisztematikus és összehasonlítható minőségbiztosítására és tanúsítására Európa szerte. A projektben a fő feladat az érvényesítés és a fordítás az orvosi készítmények receptjeire, a gyógyszerelés irányítására, a rekordok összességére, a rendszerek megbízhatóságára, a biztonságra és a jogosultságok kezelésére vonatkozóan. További feladat az eKórlap használatában érintett ágazati résztvevők felmérése, adatbázis kialakítása.

A SemanticMining projekt (Semantic Interoperability and Data Mining in Biomedicine, FP6 által finanszírozott Network of Excellence project 2004.01. - 2006.07.) fő célkitűzése egy kutatói hálózat létrehozása az európai kutatási infrastruktúra réseinek kitöltésére. A hálózat fő célja a szemantikus interoperabilitás fejlesztése, melyben kiemelt szerepet szán az ontológiáknak, mivel így lehet az információ jól definiált. A hosszú távú cél adatbányászati, tudás-felfedezési, tudásábrázolási, szemantikai alapú információ visszakeresési és tudásalapú adaptív döntéstámogatási módszerek fejlesztése orvosbiológiai környezetben.

A Semantic Health projekt (Semantic Interoperability RTD roadmap project, FP6 által finanszírozott, 2006.01. - 2007.12.) fő célkitűzése egy európai (és globális) egészségügyi IT roadmap kidolgozása volt, mely az eHealth rendszerek és infrastruktúrák szemantikus interoperabilitási kérdéseire fókuszált:

 • azonosította az ehhez szükséges rövid- (2-5 év) és középtávú (4-10 év) kutatási célokat;
 • nem megoldott kutatási kérdéseket elemzett;
 • integrálta a többi hasonló témájú (pl. e-Health ERA, I2-Health) FP6 tanulmányokat.
Az epSOS projekt (Smart Open Services for European Patients, ICT Policy Support Programme által támogatott, 2008.07. - 2013.12.) fő célkitűzése elektronikus recept és sürgősségi adatok kommunikációjának megvalósítása és tesztelése egy nagyméretű pilot projekt során. A projektben az Európai Unió 20 tagállama és 3 további ország vesz részt. A beteget ellátó ország egészségügyi szereplői az ún. NCP (National Contact Point) szervereken keresztül érik el a másik ország nemzeti infrastruktúrájában tárolt adatokat, így nincs szükség a meglevő infrastruktúra módosítására. Magyarország a 2011-es bővítés során csatlakozott további tíz országgal együtt. A résztvevő országok száma mellett a rendszer funkcionalitása is bővül: a páciens és a mentőszolgálat is hozzáférhet az adatokhoz.

Az eHGI projekt (eHealth Governance Initiative project, Európai Bizottság EU eHealth Governance Initiative programjának keretében fog futni) fő célkitűzése döntéshozói szintű platform létrehozása, az európai egészségügyi ellátórendszerek minőségének és fenntarthatóságának javítása. A platform célja a nemzeti és bizottsági eHealth irányvonalak koordinációjának, ezáltal a minőség, biztonság, fenntarthatóság és hatékonyság javítása ICT eszközök támogatásával.

A SEHGovIA Thematic Network projekt (Supporting the European eHealth Governance Initiative and Action, szintén az Európai Bizottság EU eHealth Governance Initiative programjának keretében fog futni) fő célkitűzése a CALLIOPE tapasztalataira alapozottan létrehozandó platform az EU tagállamai, az Európai Bizottság, egészségügyi hatóságok, kompetencia központok, felhasználói csoportok és az ipar képviselői számára. A platform célja a betegek jobb ellátásának biztosítása: implementáció támogatása, eHealth szolgáltatások létrehozása a nemzeti egészségügyi rendszerekben, az ellátás biztonságának és minőségének javítása, az erőforrások hatékonyabb felhasználása stb.


 
Egészségügyi ágazati adatvagyon létrehozása és többcélú felhasználásának biztosítása

Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (IMEA)
Az egészségügyre vonatkozó, az intézet által a nemzetközi jelentésekben (OECD, HFA, EUROSTAT, stb.) közzétett, illetve egyéb célból készített adatelemzések, mutatószámok adatait tartalmazó adatbázis. Feladatunk az adatbázis és az informatikai rendszer részét képező indikátor fa folyamatos karbantartása, a webes táblázatos és térképes megjelenítést lehetővé tevő lekérdező felület segítségével a felhasználók részére ingyenes adatszolgáltatási lehetőség biztosítása.

Tételes Egészségügyi Adattár (TEA)
Jogszabályi előírás alapján a közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatók által jelentett tételes egészségügyi ellátási forgalmi adatokat tartalmazó, statisztikai célú elemzést szolgáló adatbázis. Feladatunk az adatbázis folyamatos frissítése, ágazati és ágazaton kívüli felhasználók részére tételes adatokon alapuló térítésmentes webes adatszolgáltatás és tematikus térképi megjelenítés biztosítása.

Kapacitás Térkép Tervező és Monitoring Kutató Alkalmazás (KaTeTer MoniKA)
Több ágazati intézmény (GYEMSZI, OEP, ÁNTSZ, OMSZ, KSH, stb.) adatforrásainak és egészségüggyel kapcsolatos adatainak összekapcsolását, egységes felületen történő elemzését lehetővé tevő, tematikus és dinamikus térképi modullal ellátott egészségügyi adatbázis-elemző rendszer. A felhasználók részére a rendszerben tárolt alapindikátorokból komplex indikátorok létrehozását teszi lehetővé, ezek mentén térítésmentes webes adatszolgáltatást és elemzési felületet biztosít.


GYEMSZI
IMEA Internetes
Magyar Egészségügyi Adattár
TEA
Tételes Egészségügyi Adattár
HealthOnline
Egészségügyi
Jogszabálykövetés
ESKI Fogalomtár
Magyar Orvosi
Bibliográfia - MOB
Dr.Info
Információs oldal a játékfüggőségről - Dr.Info
Gyógyturizmus