GYEMSZI-IRF volt ESKI főoldal
GYENGÉNLÁTÓKNAK Gyengénlátó verzió Alapértelmezett színséma
English
Oldaltérkép

GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság - GYEMSZI IRF

Kábítószerüggyel kapcsolatos cikkek:

Addiktológiai területen dolgozó tapasztalatai szakértők: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás / Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra, Rácz József
In: Psychiatria Hungarica. - 2015. 30. évf. 4. sz., p. 372-388.

Bevezetés: Vizsgálatunkban az addiktológiai ellátásban - szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeiben dolgozó tapasztalati szakértők segítő munkáját tanulmányoztuk. Célunk annak feltárása volt, hogyan váltak függő személyekből tapasztalati segítővé, és mit jelent számukra a tapasztalati segítés. Módszerek: Az interpretatív fenomenológiai elemzés (IPA*) kutatási elrendezése szerint választottuk ki a vizsgálati személyeket és végeztük el az adatgyűjtést, majd az adatok értelmezését. Vizsgálati személyek: 6 (5 férfi, 1 nő) fő, akik legalább egy éve addiktológiai rehabilitációs intézményben tapasztalati szakértőként dolgoztak. Félig-strukturált élettörténeti interjúkat vettünk fel, amelyeket az IPA alapján elemeztünk: először az interjúkban megjelenő témákat összegeztük, majd ezeket értelmezve alakítottuk ki az ún. főtémákat. Eredmények: Az interjúk főtémái képezték az eredményeket. A főtémák az élettörténeti interjú egyes fontos szakaszaira és fordulópontjaira vonatkoztak: a szerhasználat élményére, a függőség kialakulására - ez a fordulópont 1, majd pedig a mélypont kialakulására (fordulópont 2). Ezután a segítés élményét vizsgáltuk: itt négy főtémát kaptunk: a felépülő én és a segítő én kialakulását, a megsebzett segítőt és a képzett segítőt, végül pedig a segítés élményét. Diszkusszió: Az IPA módszere használhatónak bizonyult a tapasztalati szakértők fejlődésének és a munkájuk nyújtotta élmények idiografikus feltárására. A tapasztalati segítők munkáját a mentorálással lehet a legjobban kifejezni. A kutatással szerzett ismeretek felhasználhatók a tapasztalati segítők képzésében, valamint megfelelő szakmai helyük kialakításában az addiktológiai ellátórendszerben.

2016-05-02 13:47:01

 


  Magyar Orvosi Bibliográfia - MOB

  Lelőhelyjegyzék

  WHO külön-gyűjtemény

  Európai Uniós külön-gyűjtemény

  Kábítószeres külön-gyűjtemény

  Lapszemle -Függőségekről

  Könyvajánló
    Könyvajánló