GYEMSZI-IRF volt ESKI főoldal
GYENGÉNLÁTÓKNAK Gyengénlátó verzió Alapértelmezett színséma
English
Oldaltérkép

GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság - GYEMSZI IRF

Tanulmányok, ESKI füzetek

2013
A krónikus betegek ellátásának jellemzői Európában   2013.01.22.

2012
Járóbeteg szakellátás az EU tagországokban (szervezeti formák és finanszírozás)   2012.11.
Műtéti volumenek és műtéti eredmények összefüggései - Szakirodalmi összefoglaló   2012.11.
A betegút szervezés módszertana és európai példái   2012.08.27.

2011
Kórházban kezelt betegek körében végzett országos betegelégedettség felmérések nemzetközi gyakorlata    2011.12.20.
Az akkreditáció hatására irányuló vizsgálatok és azok módszertana    2011.12.20.
Az észak-európai országok DRG rendszere - a NordDRG    2011.07.26.
A betegút-szervezés nemzetközi tapasztalatai    2011.07.26.
A dohányzás törvényi szabályozása az Európai Unió tagországaiban és a dohányzás korlátozására irányuló törvények hatásai    2011.02.28.

2010
A kórházak technikai hatékonyságának elemzése és hazai alkalmazása   (ESKI füzetek 7.) 2010.07.06.
Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai   2010.07.02.
A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján   (ESKI füzetek 6.) 2010.06.03.

2009
Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése   2009.12.10.
Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus tendenciái   (ESKI füzetek 5.) 2009.12.10.
A H1N1 vírussal kapcsolatos lakossági kommunikáció néhány EU tagországban   2009.08.27.
Az egészségügy irányítása, közegészségügyi, járványügyi feladatokkal foglalkozó intézetek, szervezetek az EU tagállamokban   2009.08.27.
Mentési- és mentésirányítási rendszerek Európában   2009.02.27.

2008
Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában   2008.06.05.
Háziorvosok finanszírozása az EU tagországokban   2008.04.22.
Az EU tagországok alapellátásában, járóbeteg szakellátásában és fekvőbeteg ellátásában fizetendő co-payment mértéke (összefoglaló táblázat)   2008.02.05.

2007
  Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására:
       Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására (Egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének megteremtése) - kivonat   2007.08.13.
       Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására   2007.08.13.
       A regisztrációs adatlapok alapján feltöltött engedélyezett orvosi eljárások katalógusa (Minta)   2007.08.13.
       Javaslat az egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének kialakítására - ppt   2007.08.13.
Az USA managed care rendszereinek Magyarországi adaptálhatósága   2007.07.30.
Egynapos sebészet - Nemzetközi kitekintés   2007.07.11.
Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban   (ESKI füzetek 4.) 2007.03.21.

2006
A kórházak tevékenységének minőségét bemutató indikátorok   2006.10.
Az EU tagországok gyakorlatára vonatkozó háttérinformációk az egészségügyi reform lépéseihez   2006.09.
Értékválasztás, prioritásképzés és rangsorolás a magyar egészségügyben   2006.06.30.
Az onkoterápiás gyakorlat, valamint hatékonyságának nemzetközi irodalmi elemzése a Nemzeti Rákellenes Programhoz kapcsolódóan   2006.06.28.
Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon   2006.06.28.
A lakossági szűrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója   2006.06.28.
Iskolázottság és halandóság   2006.06.23.
Gyógyszer-kibocsátó stentek alkalmazása percutan coronaria intervencióban   2006.06.23.
A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása   2006.06.23.
Magán és kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon   2006.06.23.
Őssejt implantáció az angiológiában   2006.06.23.
Kapacitások meghatározása az egészségügyben (néhány ország példája alapján)   2006.04.27.

2005
Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés   (ESKI füzetek 3.) 2005.08.17.
Szolgáltatáskatalógus   2005.07.05.
Strukturált minőségbiztosítási jelentések   2005.07.05.
Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában   (ESKI füzetek 2.) 2005.06.02.
PET - Pozitron emissziós tomográfia   (ESKI füzetek 1.) 2005.06.02.
HealthOnLine szakirodalmi adatbázis   folyamatosan frissül

2004
A paraszolvencia kérdéséről   2004.01.
Magyarország egészségügye és szociális rendszere   2004.02.

2003
Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről   2003.
Önkormányzatok eü. bevételei és kiadásai 1996-2003.   2003.

 

Ízelítő a fentiekből

Dr. Kincses Gyula: Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai
A tanulmány a szerző "Az egészségügyi turizmus helyzete, jövőképe, szükséges fejlesztési irányai" címmel az IME szaklap IX. évfolyam 6. számában (2010. július-augusztus) megjelent publikációjának bővített változata.
Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai        (2010.07.02.)

 

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában
Európa hagyományosan sok állami funkcióval meghatározott egészségügyi ellátásában a magánszerep erősödik.
A szolgáltatásokban a magánszerep legerősebb formája a tulajdonjog birtoklása. Vannak területek, amelyekben a magántulajdon erőteljesebb, mint másokban: pl. fogászat, pszichoterápia, fizioterápia, idősek krónikus ellátása. A magántulajdonban lévő szolgáltatók mellett több egyéb példa is tükrözi a magán megjelenését:
  • az egészségügyi szolgáltatók menedzsmentjének magánszereplőre bízása (pl. Németország közkórházainak gyakorlata),
  • a működésbe magánszereplő bevonása (egyes területek, pl. mosoda, étkeztetés, biztonsági szolgálat, adminisztratív szolgáltatások kiszerződése - outsourcing; vagy ezek működtetésére saját cég létrehozása - insourcing,
  • a beruházásokba magánforrások bevonása (angol NHS kórházakba történő magántőke befektetés).
Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának összeállítása a magánszolgáltatók szerepét mutatja be az EU tagországokban.        (2008.06.05.)

 

Háziorvosok finanszírozása az EU tagországokban
A háziorvosok finanszírozásában az EU tagországokban a fejkvóta mellett több helyen megjelenik a konkrét teljesítmény díjazása, a tételes elszámolás, az egyes szolgáltatásokért vagy jellemzőkért nyújtott kiegészítő díjazás.
Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának összeállítása a háziorvosi finanszírozás néhány példáját mutatja be.        (2008.04.22.)

 

Az USA managed care rendszereinek Magyarországi adaptálhatósága
Az USA és Magyarország egészségügyi rendszerének tekintetében nem lehet semmilyen párhuzamot találni. Magyarországon az európai modellnek megfelelően társadalombiztosítás van, míg az USA-ban a rászorultak (szegények és idősek) részére az állam által szervezett ellátás van (MEDICARE, MEDICAID), és a lakosság zöme piaci körülmények között jut az ellátáshoz, kivéve azt a kb. 30 millió alsó-középosztály-belit, akinek semmilyen biztosítása nincs.
A közösségi biztonság hiányából fakadó helyzetre az Egyesült Államokban is különböző közösségi válaszok születtek. Ezek közül meghatározó a "managed care" néven összefoglalt megoldás-csoport, melynek gyökerei az 1930-as évekre nyúlnak vissza.
Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának témában készített összefoglalója a csatolt fájlban olvasható.        (2007.07.30.)

 

Egynapos sebészet - Nemzetközi kitekintés
Magyarország sokat hangoztatott problémája az egynapos sebészeti ellátások nem megfelelő dinamikájú terjedése. Ennek egyik oka lehet a szakmai szabályok konzervativizmusa. Az alábbi tanulmány azt vizsgálja mennyire elterjedt az egynapos sebészet más országokban és milyen különbségek vannak az engedélyezett tevékenységek körében. Egynapos sebészet - Nemzetközi kitekintés - a teljes tanulmány        (2007.07.11.)

 

Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban
Az egészségügyi rendszerek működésének elemzése, teljesítményének összehasonlítása számos kutatás tárgya. Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának munkatársai is kísérletet tettek arra, hogy az Európai Unió fejlettebb régiójának tagországairól, a régi tagállamok egészségügyi rendszereiről összehasonlítható képet nyújtsanak.
A tanulmány egységes szemléletben vizsgálja azokat a témákat, amelyek meghatározzák vagy leírják egy ország egészségügyét: milyen az országban a gazdasági-politikai háttér, mi jellemzi a lakosság egészségi állapotát, milyen maga az egészségügyi rendszer, miből és hogyan finanszírozzák, milyen szolgáltatásokat kínál.
Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban - a teljes tanulmány       (2007.03.21.)
Egészségügyi rendszerek

 

A kórházak tevékenységének minőségét bemutató indikátorok
A megalapozott, információn alapuló intézmény-választás segítése - ezen keresztül a szolgáltatói verseny, az ellátás minőségének és kulturáltságának javítása - érdekében szükség van a betegek megfelelő tájékoztatására, a kórházak munkájának értékelésére. A tanulmány a kórházak tevékenységének minőségét bemutató indikátorokra fogalmaz meg javaslatot, egyben bemutatja a tájékoztatás nemzetközi gyakorlatát, elemzi a nemzetközi és hazai indikátorokat.
A kórházak tevékenységének minőségét bemutató indikátorok - a teljes tanulmány       (2006.10.)

 

Az EU tagországok gyakorlatára vonatkozó háttérinformációk az egészségügyi reform lépéseihez       (2006.09.)

 

Értékválasztás, prioritásképzés és rangsorolás a magyar egészségügyben
A priorizálás - bár nem új módszer az egészségügyi ellátó rendszerek számára - egyre növekvő fontossággal bír. A közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszerekben kiélezett a korlátos erőforrások, valamint a folyamatosan növekvő kereslet (és költségek) helyzete. Ennek eredményeként a döntéshozóknak sokkal intenzívebben és direktebben kell foglalkozniuk ezzel a kérdéssel. Értékválasztás, prioritásképzés és rangsorolás a magyar egészségügyben - a teljes tanulmány        (2006.06.30.)

 

Az onkoterápiás gyakorlat, valamint hatékonyságának nemzetközi irodalmi elemzése a Nemzeti Rákellenes Programhoz kapcsolódóan
Egyértelművé vált, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a nem fertőző, krónikus be-tegségekre, amely csoporton belül a jelen tanulmány a daganatos betegségek téma-körét igyekszik feltárni, különös tekintettel arra, hogy hazánk milyen mértékben és hogyan vesz részt a nemzetközi rákellenes küzdelemben, a hazai programok milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak a nemzetközi gyakorlattal. Az onkoterápiás gyakorlat, valamint hatékonyságának nemzetközi irodalmi elemzése a Nemzeti Rákellenes Programhoz kapcsolódóan - a teljes tanulmány        (2006.06.28.)

 

Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon  
A tanulmány célja, hogy bemutassa az egészségügyi döntéshozók, szakmapolitikusok és egészségügyi közgazdászok számára a fejkvóta alapú forrásallokáció továbbfejlesztéséhez szükséges tudásbázist, és muníciót nyújtson a fejkvóta formulák finomításának tudományos igényű kivitelezéséhez. Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon - teljes tanulmány        (2006.06.28.)

 

A lakossági szűrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója
A felismert betegség nélküli állapot egészségfogalomként mára semmilyen kontextusban nem állja meg a helyét, az egészségfogalom gyökeresen átalakult. Ennek a fogalmi átalakulásnak a hátterében jól azonosítható folyamatok érhetők tetten, melyek elsősorban az egyes történelmi időszakokra jellemző népbetegségek átalakulásában keresendőek. A lakossági szűrések szerepe az egészségügyi ellátásban - a teljes tanulmány        (2006.06.28.)

 

Iskolázottság és halandóság
A magyarországi halandóságnak nemcsak a szintje magas, de belső differenciái is hatalmasak. Ha az általános korszerinti halandóságot a különböző népességi csoportokban nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, területi elhelyezkedés, településtípus, nemzetiségi hovatartozás szerint 5-10 évnyi különbségek látszanak a várható élettartamokban. Iskolázottság és halandóság - a teljes tanulmány        (2006.06.23.)

 

Gyógyszer-kibocsátó stentek alkalmazása percutan coronaria intervencióban
A technológiai elemzés célja a gyógyszerkibocsátó stentek használatával kapcsolatos tudományos bizonyítékok összefoglalása, a stentek hatásosságának és hatékonyságának elemzése. Az elemzéssel a szakmai és finanszirozási döntések előkészitéséhez kivánunk hozzájárulni. Az elemzés egy eleme az invazív kardiológiai eljárások technológiai értékelési programjának. Gyógyszer-kibocsátó stentek alkalmazása percutan coronaria intervencióban - a teljes tanulmány        (2006.06.23.)

 

A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása
Jelen tanulmány célja a "gyógyászati segédeszközök" jelenlegi társadalombiztosítási támogatásba kerülési eljárásának áttekintése, valamint azon lehetőségek felvetése, amelyek ezen eljárás alternatívájául szolgálhatnak a közeli jövőben. A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása - a teljes tanulmány        (2006.06.23.)

 

Magán és kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon
A nyugat európai országokhoz képest a magyar egészségbiztosítás sajátossága, hogy a rendszerváltozás óta a kiegészítő egészségbiztosítások nem tudtak megfelelő teret nyerni, így nem tudják az egészségügyi finanszírozási rendszerben betölteni szerepüket. Magán és kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon - a teljes tanulmány        (2006.06.23.)

 

Őssejt implantáció az angiológiában
Az érszűkület a fejlett országok morbiditási és mortalitási statisztikáiban mai napig vezető helyen szerepel. Igen széleskörű kutatás folyik ennek megfelelően e multifaktorialis betegség okainak felderítésére illetve a meglévő kórkép szövődményeinek elhárítására. Őssejt implantáció az angiológiában - a teljes tanulmány        (2006.06.23.)

 

Kapacitások meghatározása az egészségügyben (néhány ország példája alapján)
Az állami finanszírozású, vagy társadalombiztosítás alapján működtetett egészségügyi rendszerek az ellátó kapacitások tekintetében a megfelelő hozzáférés, a biztonságos ellátás érdekében általában használják a tervezés valamilyen eszközét. A tervezés célja a hatékonyan működő, szükségletekre alapuló, ugyanakkor a rendelkezésre álló forrásokból finanszírozható kapacitások meghatározása. Kapacitások meghatározása az egészségügyben - a teljes tanulmány        (2006.04.27.)

 

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés
Magyarországon évente elvileg 400-600 beteg esetében jön szóba sztereotaxiás sugársebészeti eljárás elvégzése, elsősorban agyi jó- és rosszindulatú kórképek kezelésére. A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg hazánkban csak a betegek töredéke (egytizede) részesül ilyen ellátásban. Ennek oka pontosan nem ismert. A fenti kalkuláció (400-600 beteg/év) nemzetközi epidemiológiai közleményeken, valamint elvi megfontolásokon és nem hiteles igénybevételi adatokon alapul, így a majdani lehetséges igénybevételt valószínűleg túlbecsüli. Vélelmezhető azonban, hogy hazánkban jelenleg az indokoltnál lényegesen kevesebb sztereotaxiás beavatkozás történik, tehát a kapacitás bővítése szükségesnek látszik. A teljes tanulmány        (2005.08.17.)

 

Szolgáltatáskatalógus
A kötelező egészségbiztosítási/ellátórendszerek a világon mindenütt fenntarthatósági problémákkal küzdenek. Ez rákényszeríti a kormányokat arra, hogy a kötelező társadalombiztosítás alapján, illetve az állami egészségügyi szolgálatok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások körét, eljárásrendjét, illetve a vállalt kockázatokat pontosabban határozzák meg. A tanulmány ennek gyakorlatát foglalja össze néhány EU tagországban. A teljes tanulmány        (2005.07.05.)

 

Strukturált minőségbiztosítási jelentések
Németországban, a 2004. január elsején életbe lépett egészségügyi reformprogramban kiemelt szerepet kapott a jobb minőség és hatékonyság célkitűzése, valamint a hatékonyabb kommunikáció (lakossági információk) kialakítása. A minőségügy fontos elemei a minőségbiztosítási jelentések.
A jelentések tartalmáról készült összefoglaló        (2005.07.05.)

 

PET - Pozitron emissziós tomográfia

Jelen tanulmány elsősorban az egészségügyi döntések hazai előkészítői és a döntéshozók számára készült összefoglaló. Célja, hogy informált beruházási és finanszírozási (befogadási) döntések meghozásához adjon tájékoztatást a pozitron emissziós tomográfia, mint új egészségügyi technológia vonatkozásában. A teljes tanulmány    (2005.06.02.)

 

Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában

Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának kapcsolt fájlban található tanulmánya az EU új tagországai közül a Kelet-közép európai országok egészségügyi rendszereinek jellegzetességeivel foglalkozik, az egészségügyi reformok helyzetéről ad áttekintést. A teljes tanulmány    (2005.06.02.)

 

HealthOnLine

Rovatunk hetente szemlézi a nemzetközi szakirodalmat az egészségügyi rendszerek működésével, az egészségügyi reformok tapasztalataival kapcsolatos témakörökben, aktuális egészségpolitikai kérdésekben.

Kérjük, segítse munkánkat véleményével, javaslataival! Köszönjük!    hol@eski.hu

Tallózás a HealthOnLine cikkeiben >>>    (folyamatosan frissül)
 

 

A paraszolvencia kérdéséről  

A hálapénz kérdés a magyar egészségügy örökzöld témája, mellyel számtalan tanulmány, könyv, bizottság foglalkozott már. Valamennyi szakember egyetért abban, hogy nemcsak az egészségügy belső viszonyait és az orvos-beteg viszonyt megmérgező jelenségről van szó, de a hálapénz jelenség az egyik komoly akadálya az egészségügy átalakításának, a szerkezetváltásnak is.
A közelmúltban a Hálapénz.hu honlap kapcsán elindult történések a kérdést ismét az érdeklődés homlokterébe emelték. A kiemelt érdeklődést és a pozitív társadalmi hangulatot kihasználva célszerű újra-értelmezni a kérdést, és egy többlépcsős programot kell meghirdetni hálapénz ügyben. A téma kifejtése    (2004.01.)

 

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (új nevén Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet) és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével tanulmány készült Magyarország egészségügyéről és szociális rendszeréről.
A tanulmány bemutatja az ország demográfiai helyzetét, a lakosság egészségi állapotát, az életmódból fakadó kockázati tényezőket. Ismerteti az egészségügyi ellátás rendszerét, annak finanszírozási hátterét, a szociális biztonsági rendszereket.
Nyomon követi az ellátórendszerek fejlődését, összefoglalja a legfrissebb elérhető statisztikákat. Teljes anyag megtekinthető >>    (2004.02.)


Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről      

3.0 változat

I. rész
Jelen tanulmány az "Egészség Évtizede" program számára készült. Feladata, hogy Magyarország egészségügyi helyzetét közigazgatási régiónként mutassa be a rendelkezésre álló demográfiai, morbiditási, mortalitási, finanszírozási, és egyéb statisztikai adatok alapján. Célja, hogy segítse a regionális szintű egészségügyi ellátás megszervezését, kimutassa az ellátáshoz való hozzáférésben mutatkozó esetleges esélyegyenlőtlenségeket, alapul szolgáljon az ideális "mintarégió" tervezéséhez.   A teljes tanulmány letölthető itt >>

II. rész - Összehasonlító elemzések
Ebben a részben példákat mutatunk be arra, hogy az eddigiekben önmagukban vizsgált indikátorok egymáshoz történő viszonyítása milyen többlet-információval szolgálhat. Ezek az elemzések általában nem az egyes régiókra specifikus tanulságokkal szolgálnak, ezért itt egybefogva ismertetjük őket.   A teljes tanulmány letölthető itt >>

Szöveges rész egyben    ZIP formátum 1,8MB

Táblázatok, grafikonok:
Grafikonok     ZIP formátum 773KB
Hivatkozott indikátorok     ZIP formátum 175 KB
Színezett CD mellékletek     ZIP formátum 456 KB

Teljes anyag egy állományban     ZIP formátum 5,3MB

A GYÓGYINFOK munkái egy állományban      ZIP formátum 17MB
(Készült: 2003.)

 


Önkormányzatok eü. bevételei és kiadásai 1996-2003. (xls - 1Mbyte)        Tömörített file - önkicsomagoló
Ezek a táblázatok az önkormányzatok humán egészségügyi bevételeit és kiadásait tartalmazzák, nominális értéken, illetve tetszőlegesen választott bázisév reálértékén. Az adatok az előző vagy a választott év százalékában is megtalálhatók. A bázisév kiválasztása a megfelelő táblákon bal oldalt felül lehetséges. A megfelelő cella mellett lefelé mutató nyílra kattintva kapjuk meg a kiválasztható évek listáját.    (2003.)

 


GYEMSZI
IMEA Internetes
Magyar Egészségügyi Adattár
TEA
Tételes Egészségügyi Adattár
HealthOnline
Egészségügyi
Jogszabálykövetés
ESKI Fogalomtár
Magyar Orvosi
Bibliográfia - MOB
Dr.Info
Információs oldal a játékfüggőségről - Dr.Info
Gyógyturizmus